Ordery i odznaczenia z kolekcji Władysława Bartoszewskiego

Wśród przechowywanych w Ossolineum niezwykle bogatych zbiorów Zofii i Władysława Bartoszewskich znajduje się pokaźny zespół orderów, nagród i uhonorowań przyznanych Profesorowi w uznaniu jego zasług i dokonań przez władze państwowe, instytucje i stowarzyszenia polskie i zagraniczne. Składa się nań 55 obiektów falerystycznych – orderów, odznaczeń, odznak pamiątkowych i honorowych wraz z różnymi dokumentami nadania (dyplomami i legitymacjami), 198 medali – głównie o charakterze nagrodowym i pamiątkowym, 63 statuetki związane z honorowymi tytułami i nagrodami oraz 44 dyplomy nagrodowe oprawne w ramy.

Prezentujemy wybrane obiekty z tego zespołu:

– „Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” będący darem Senatu RP dla prof. Władysława Bartoszewskiego wręczonym mu w 80. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP w listopadzie 2002 r., wybity w srebrze i patynowany medal umieszczony jest na specjalnej marmurowej podstawie z dedykacją dla Profesora.

– „Odznakę Honorową Jednostki Wojskowej GROM”, numer nadania „015”, przyznaną Profesorowi w maju 2002 r. przez dowództwo Jednostki, wraz z odznaka prezentujemy legitymację poświadczającą nadanie.

– francuski Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej przyznany prof. Władysławowi Bartoszewskiemu w maju 2009 r., w pudełeczku, w którym znajduje się także baretka Orderu, wraz z Krzyżem dyplom nadania z podpisem prezydenta Francji Nicolasa Sarcozy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.