Ossolineum członkiem Oxford Bibliographical Society

Publikacje OBS

Od 2017 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich jest członkiem Oksfordzkiego Towarzystwa Bibliograficznego. Ossolineum, zaproszone do członkostwa w stowarzyszeniu dzięki nawiązaniu kontaktów z jego zarządem w trakcie konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners” , znalazło się w gronie instytucji, naukowców i bibliofilów, których celem jest rozwijanie badań nad dawną książką i rękopisami oraz ich upowszechnianie.

Oksfordzkie Towarzystwo Bibliograficzne powstało w 1922 roku przy Bibliotece Bodleiańskiej, głównej bibliotece Uniwersytetu Oksfordzkiego. Od początku swojego istnienia zajmuje się m.in. organizacją wykładów i publikacją monografii z dziedziny bibliologii. Towarzystwo oferuje każdego roku granty naukowe na dofinansowanie konferencji, kwerend naukowych, wystaw i warsztatów, publikacji katalogów on-line. Osoba starająca się o grant nie musi być członkiem Towarzystwa i może być spoza Wielkiej Brytanii (zachęcamy badaczy z Polski do składania wniosków do 31 marca).

Dołączając do Oksfordzkiego Towarzystwa Bibliograficznego, Ossolineum jako nowy członek otrzymało szereg monograficznych publikacji związanych z historią, produkcją i użytkowaniem książki dawnej, z których można skorzystać w Dziale Starych Druków.

Strona internetowa Oksfordzkiego Towarzystwa Bibliograficznego:
http://www.oxbibsoc.org.uk/

Szczegóły dotyczące wniosków grantowych:
http://www.oxbibsoc.org.uk/OBSgrants

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.