Ossolineum na XXXV Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

W dniach 12-14 września 2013 w Budapeszcie odbyła się XXXV sesja Stałej  Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich Na Zachodzie. Sesję zorganizowało Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii  w Budapeszcie w 15-lecie swego istnienia.
W obradach otwartych, oprócz członków Stałej  Konferencji MABPnZ wzięli również udział przedstawiciele krajowych bibliotek, archiwów i muzeów. W części pierwszej zaprezentowano referaty poświęcone współpracy instytucji krajowych i polonijnych, w sesji drugiej Powstaniu Styczniowemu. Reprezentujące Zakład Narodowy im. Ossolińskich konserwator zbiorów ZNiO mgr Małgorzata Grocholska i kierownik Działu Informacji Naukowej dr Marta Pękalska przedstawiły możliwości współpracy Ossolineum z instytucjami polonijnymi w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów oraz działalności informacyjnej

Link do stron Stałej Konferencji:
http://mabpz.org/


Zdjęcia

budapeszt7 budapeszt1


budapeszt2 budapeszt3


budapeszt4 budapeszt5


budapeszt5a budapeszt6


Więcej zdjęć


Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.