Ossolineum na XXXVII Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

W dniach 2-6 września 2015 w Rapperswilu odbyła się kolejna, 37 sesja, Stałej Konferencji Archiwów, Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Organizatorem i gospodarzem było Muzeum Polskie w Rapperswilu.

W obra­dach otwar­tych, oprócz człon­ków Sta­łej Kon­fe­ren­cji MABPnZ wzięli rów­nież udział przed­sta­wi­ciele MKiDN , MSZ, Senatu RP, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz kra­jo­wych biblio­tek, archi­wów i muzeów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich reprezentowali – dyrektor dr Adolf Juzwenko oraz dr Marta Pękalska.

Obrady otwarte poświęcone były przede wszystkim mecenasom i darczyńcom instytucji polonijnych. Wśród wystąpień zaproszonych gości był także referat dyrektora A. Juzwenki „Emigracyjni darczyńcy Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich”.

Program sesji

Uczestnicy sesji zwiedzili Bibliotekę i Muzeum Polskie w Rapperswilu. Wzięli również udział w otwarciu wystawy prac Beaty Czapskiej, polskiej artystki mieszkającej w Paryżu, a także promocji książki i otwarciu wystawy poświęconej 2 Dywizji Strzelców Pieszych, internowanych w Szwajcarii w l. 1940-45. Książka „Polskie drogi przez Szwajcarię” została przygotowana w oparciu o zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu i wydana przez IPN w Warszawie.  Część dokumentów z tego zbioru dostępna jest również on-line na stronie Muzeum Polskiego: http://archiwum.muzeum-polskie.org/Index.php?clang=pl

Wydarzeniem artystycznym sesji był koncert Doroty Cybulskiej-Amsler, polskiej klawesynistki, profesora Konserwatorium w Genewie, poświęcony twórczości mało znanego polskiego kompozytora, ucznia J. Haydna – Franciszka Lessla (1780-1838):

Link do stron Sta­łej Kon­fe­ren­cji: http://mabpz.org/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.