Ossolineum otrzymało dotację MKiDN


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich dotację w ramach programu Infrastruktura Kultury.
Dofinansowanie dotyczy zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2017
Wysokość dotacji: 320000,00 zł (w tym wydatki bieżące: 0,00 zł; wydatki inwestycyjne: 320000,00 zł).
Całkowity koszt realizowanego zadania: 458 874,04 zł
Nazwa zadania: „Rozbudowa infrastruktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w celu prowadzenia działalności kulturalnej”
Zadanie obejmuje: przebudowę garaży na węzeł sanitarny wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej
Zakończenie prac 20.12.2017 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.