Ossolińskie druki ulotne do utworów Stanisława Moniuszki – w 150. rocznicę śmierci kompozytora

…Umiał przemawiać Moniuszko tą mową natchnioną dźwięków do każdego pojęcia;
umiał przenikać nią i wzruszać zarówno serca bijące pod szatą bogacza, jak pod siermięgą prostaczka;
pieśń jego stała się własnością i pociechą wszystkich;
na jej skrzydłach modlitwa wzlata ze świątyni do stóp Bożego tronu;
jej tony brzmią potęgą artyzmu w przybytkach sztuki, jej dźwięki rozlegają się w miastach
i siołach, pod sklepieniami pałaców i pod strzechą wieśniaczej chaty

(Witold Rudziński, Moniuszko i jego muzyka, wyd. 2, Warszawa 1988)

– tak mówił w swoim wspomnieniu Jan Chęciński, serdeczny przyjaciel Moniuszki, w latach warszawskich jego najbliższy współpracownik (autor libretta do Strasznego dworu) i powiernik. Od tego cytatu, przybliżającego osobę Stanisława Moniuszki, warto rozpocząć prezentację materiałów dotyczących ojca polskiej opery narodowej, którego 150. rocznica śmierci przypada właśnie 4 czerwca 2022 roku. W ossolińskich dokumentach życia społecznego przechowywane są niezwykle cenne druki ulotne do utworów Stanisława Moniuszki. Prócz drobnych druków ulotnych, jakimi są programy, ulotki i zaproszenia, udało się zgromadzić fotografie, afisze i plakaty. Zachęcamy, by zapoznać się z nimi.

Warto jeszcze wspomnieć o jednej z najbardziej popularnych inicjatyw kulturalnych Dolnego Śląska, dedykowanej właśnie ojcu opery narodowej. Festiwal Moniuszkowski, bo o nim mowa, swoją pierwszą edycję zainaugurował 15 lipca 1962 roku, czyli 60 lat temu. Od dawna zatem do zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich trafiają dokumenty dotyczące letnich wydarzeń muzycznych w Kudowie-Zdroju. W prezentacji  znalazł się m.in. program 41. Festiwalu Moniuszkowskiego z sierpnia 2003 roku, zaproszenie na 51.  Festiwal Moniuszkowski oraz plakat festiwalowy z 2007 roku.

Tekst, wybór i opracowanie materiałów Barbara Otfinowska

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.