Otwarty wykład naukowy prof. Petera Heathera z King’s College London

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprasza na  otwarty wykład naukowy, który 15 listopada 2019  (piątek) o godz. 14:30, wygłosi prof. Peter Heather z King’s College London. Wykład, w języku angielskim, pt. „Why is everyone so afraid of migration?” („Dlaczego każdy tak obawia się migracji?”), odbędzie się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Sala Konferencyjna, pl. Nankiera 17. Moderatorem spotkania będzie dr Adam Degler z Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO.

Po wykładzie, o godz. 16.30 zapraszamy na oprowadzenie po wystawie „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” w  Muzeum Archeologicznym (Arsenał Miejski), które poprowadzi prof. dr hab. Aleksander Bursche.

Peter Heather, ur. 8 czerwca 1960 r. w Irlandii Płn., profesor historii średniowiecznej w King’s College w Londynie od 2008 r. Edukację na poziomie średnim odebrał w Maidstone Grammar School, a pracę magisterską i doktorską obronił w New College Oxford. Karierę uniwersytecką rozpoczął w Univeristy College London, następnie zatrudniony w Yale University i Worcester College w Oxfordzie (do 2007 r.). Zainteresowania naukowe profesora Heathera w King’s College skupiają się na zagadnieniach związanych z późnym Cesarstwem Rzymskim – upadkiem Cesarstwa na Zachodzie i transformacją systemu prawnego oraz powstaniem państw sukcesyjnych na gruzach zachodniego Imperium. Wiążą się one z problematyką migracji w I tysiącleciu po Chr. przedstawioną w wyjątkowo przenikliwy sposób w swoistej trylogii naukowej, z którą polski Czytelnik może się zapoznać dzięki tłumaczeniom wydanym przez Wydawnictwo REBIS: „Upadek Cesarstwa Rzymskiego”, „Imperia i barbarzyńcy: migracje i narodziny Europy”, „Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem”. Są to bez wątpienia bestsellery w gatunku rozpraw naukowych o tematyce historycznej. Spośród wielu wystąpień publicznych wymieńmy tylko kilka, które dobrze oddają kierunki zainteresowań profesora Heathera: „Habemus Papam: The Rise of the Papacy” (Einstein Forum, 2012), „Changing Views of the Fall of Rome” (Europe College of Liberal Arts w Berlinie, 2011), “State Formation in Barbarian Europe of the First Millennium AD” (konferencja “The First Russian State” w Russian Institute of World History, 2012). O tym, że nieobce są Profesorowi tematy związane z Europą Środkową w czasach starożytnych świadczą też publikacje, takie jak: „Migration in Late Antiquity” w tomie „Migration and the History of Poland”, „The Huns and Barbarian Europe” w tomie „The Cambridge Companion to the Age of Attila” (2015).

Swoją wiedzę na temat procesów i mechanizmów prowadzących do migracji stara się też wykorzystać, aby zabrać głos w dyskusji o problemach współczesności. Publikował ostatnio w Journal of Refugee Studies (tekst pt. „Refugees and the Roman Empire”, 2017), czy też w wydawnictwie zbiorowym “Migration and Integration” (tekst pt. “Migration and the Roman Empire”, 2017).

Wykład Profesora Heathera zatytułowany „Dlaczego każdy tak obawia się migracji?” zostanie wygłoszony w mieście, w którym 70 lat temu dokonała się – na skutek wielkiej migracji – całkowita wymiana ludności, w murach instytucji, której zbiory wędrowały – podobnie jak ludzie – z Kresów na Ziemie Zachodnie.

 

Złota zawieszka z Pszczewa (woj. lubuskie) z okresu wędrówek ludów.
Depozyt Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu

Srebrne, pozłacane zapinki paradne ze Świelina, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie, V w. po Chr. – eksponat na wystawie „Barbarzyńskie tsunami”. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.

Wykład w języku angielskim – wstęp wolny

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Visiting Professors, finanswanego ze środków Gminy Wrocław – fundusz Scientiae Wratislavienses.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.