OZP-2621-13-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-13/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Wykonanie druku i oprawy książki Christine Lavant, „Zapiski z domu wariatów” dla Wydawnictwa Ossolineum.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia 1a, 1b, 1c, 1d
4. Załącznik Nr 2- projekt umowy
5. Załącznik Nr 3 – opis przedmiotu zamówienia KATALOG
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.