OZP-2621-15-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-15/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum.”
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Załącznik Nr 2a projekt umowy dla cz. 1
5. Załącznik Nr 2b projekt umowy dla cz. 2
6. Załącznik nr 3a opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1
7. Załącznik nr 3b opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.