OZP-2621-16-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-16/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Wykonanie dodruku i oprawy 2 książek (Lukas Bärfuss, Koala ; Tymoteusz Karpowicz, Utwory poetyckie) dla Wydawnictwa Ossolineum.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. 1 – Formularz ofertowy
4. Zał. 2a -projekt umowy dla cz. 1
5. Zał. 2b-projekt umowy dla cz. 2
6. Zał. 3a-opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1
7. Zał. 3b-opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.