OZP-2621-17-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-17/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał.-nr-1-Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Zał.-nr-2-Projekt umowy + protokół odbioru
5. Zał.-nr-3-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6. Informacja nr 1 – zmiana siwz
7. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia po zmianach z dnia 02.10.2017
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.