OZP-2621-18-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-18/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Modernizacja i rozbudowa sieci teletechnicznej wraz z dostawą urządzeń aktywnych sieci bezprzewodowej wifi i DECT z ich montażem.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Zał. 2 – projekt umowy + zalączniki 2a, 2b, 2c, 2d
5. Zał. 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6. Zał. nr 4a – Mapa Rozmieszczenie AP
7. Zał. nr 4b – rozmieszczenie kamer
8. Zał nr 4c – Rozmieszczenie nowych punktów sieci
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia, Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.