OZP-2621-19-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-19/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie druków do: wystawy czasowej “Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”, Druk katalogu projektu „Tak to widzę! Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży oraz druk ulotek i plakatów na potrzeby promocji akcji #muzealniaki”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy
4. Zał. Nr 2a – projekt umowy dla cz. 1
5. Zał. Nr 2b – projekt umowy dla cz. 2
6. Zał. nr 2c – projekt umowy dla cz. 3
7. Zał. Nr 3a – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1
8. Zał. Nr 3b – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2
9. Zał. Nr 3c – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11. Informacja nr 1 z dnia 06.10.2017 – zmiana SIWZ
12. Aktualny Zał. Nr 3a – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 z dnia 06.10.2017
13. Aktualny Zał. Nr 3c – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 z dnia 06.10.2017
14. Informacja z otwarcia ofert
15. AKTUALNA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.
16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla cz. 1
17. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.