OZP-2621-20-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-20/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Wykonanie i dostarczenie druku będącego częścią programu przygotowującego otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi (robocza nazwa projektu „Gabinet Tadeusza Różewicza”).

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
5. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
7. Informacja nr 1 – Zmiana SIWZ z dnia 19.10.2017
8. Aktualny Zał. nr 3 – opis przedmiotu zamówienia z dnia 19.10.2017
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.