OZP-2621-21-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-21/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie druków do: wystawy czasowej “Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Zał. nr 2 – Projekt umowy
5. Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.