OZP-2621-22-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-22/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy 5 książek: Dramat staroindyjski, oprac. M.K. Byrski; Ryszard Kapuściński, Cesarz. Szachinszach; Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka; Edward. W. Said, O stylu późnym; Wojna w eterze; dla Wydawnictwa Ossolineum”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy + oświadczenia
4. Zał. nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e – Projekty umów
5. Zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e – opis przedmiotu zamówienia
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
7. Informacja nr 1 z dnia 23.10.2017 zmiana SIWZ
8. Aktualny Zał. 3c – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1,2,3,4 i 5
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.