OZP-2621-23/2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-23/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie i dostarczenie druków: Druki ogólne Muzeum Pana Tadeusza, Druk kalendarza dla Festiwalu Tradycji Literackich.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
4. Zał. nr 2a – projekt umowy dla cz. 1
5. Zał. nr 2b – projekt umowy dla cz. 2
6. Zał. nr 3a – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1
7. Zał. nr 3b – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
9. Informacja nr 1 z dnia 02.11.2017
10. Aktualny Zał. nr 3b- opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 03.11.2017
12. Informacja nr 2 + zmiana SIWZ z dnia 03.11.2017
13. Aktualny Zał. Nr 3b- opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – z dnia 03.11.2017
14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 z dnia 07.11.2017
15. Informacja nr 3 – zmiana SIWZ z dnia 07.11.2017
16. Aktualny zał. 3a – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 z dnia 07.11.2017
17. Aktualny zał. 3b – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 z dnia 07.11.2017
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 z dnia 08.11.2017
19. Informacja nr 4 z dnia 08.11.2017 – zmiana SIWZ
20. Aktualny Zał. 2a – projekt umowy dla cz. 1 z dnia 08.11.2017
21. Informacja z otwarcia ofert
22. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.