OZP-2621-24-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-24/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy 2 książek: Książka dawna i jej właściciele oraz Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
4. Zał. nr 2a – projekt umowy dla cz. 1
5. Zał. nr 2b- projekt umowy dla cz. 2
6. Zał. nr 3a – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1
7. Zał. nr 3b- opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.