OZP-2621-25-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-25/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy książki: Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia dla Wydawnictwa Ossolineum.”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
4. Zał. nr 2 do SIWZ – projekt umowy
5. Zał. nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
7. Informacja nr 1 z dnia 13.11.2017
8. Aktualny Zał. nr 3 – opis przedmiotu zamówienia z dnia 13.11.2017
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.