OZP-2621-26-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-26/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po restauracji dla potrzeb Muzeum Pana Tadeusza w części budynku przy Rynek 6 – Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. 1 – Formularz ofertowy
4. Zał. nr 2 – wzór umowy
5. Zał. nr 3 -Przedmiary- architektura, instalacja elektryczna , instalacja sanitarna
6. Zał. 4 – Projekt budowlany
7. Zał. 5 – projekty wykonawcze architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
8. Zał. 6 -STWiOR dla branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej,
9. Zał. nr 7 – pozwolenie na budowę
10. Zał. nr 3 – przedmiary ath
11. Informacja z otwarcia ofert

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.