OZP-2621-27-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-27/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy 4 książek: Polski esej literacki. Antologia; Wisława Szymborska, Wybór poezji; Christine Lavant, Zapiski z domu wariatów; Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. 2a, 2b, 2c, 2d – projekty umów
4. Zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d – opis przedmiotu zamówienia
5. Zał. nr 1 Formularz ofertowy
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.01.2018
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.