OZP-2621-28-2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-28/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Wykonanie druku i oprawy książki: Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, z. 28.”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
4. Zał. nr 2 – Projekt umowy
5. Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty
7. Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.