OZP-2621-29/2017

Przetarg nieograniczony OZP-2621-29/2017 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8: „Świadczenie kompleksowych usług w obiektach ZNiO:
Zadanie 1 – serwis, konserwacja i przeglądy okresowe instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz agregatów chłodniczych w celu utrzymania instalacji w pełnej sprawności
Zadanie 2 – wykonanie napraw i usuwania awarii”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy (wzór) – zał. nr 1
4. Załącznik 1a (zadanie nr 1) – Kalkulacja ceny przeglądów i konserwacji (exel) + PDF
5. Wzór oświadczenia (podstawy wykluczenia – art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) – zał. nr 2
6. Wzór oświadczenia (warunki udziału – art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) – zał. nr 3
7. Oświadczenie o grupie kapitałowej (wzór) – zał. nr 4
8. Wykaz usług – zał. nr 5
9. Wykaz osób – zał. nr 6
10. Projekt umowy wraz z załącznikami – zał. nr 7
11. Informacja nr 1 21.12.2017
12. Informacja nr 2 28.12.2017
13. Informacja z otwarcia ofert
14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.