Palestine to-day (1943), mapa – świadek historii

W zbiorach Działu Kartografii Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich znajduje się pochodząca z daru Władysława Bartoszewskiego, wydana w 1943 roku mapa terytorium współczesnego Izraela, który wówczas pozostawał pod panowaniem Wielkiej Brytanii jako tzw. terytorium mandatowe Ligi Narodów.

Mapa o wymiarach 48 x 68 cm, zatytułowana Palestine to-day / An up-to-date map of the Holy Land,  opracowana została w skali 1 : 500 000 przez Davida Benvenisti (1897-1993) oraz Benziona Lurie (1905 – 2002), a wydała ją w technice cynkografii barwnej oficyna Kiryat Sepher Ltd z Jerozolimy. Mapa oprawiona jest wraz z okładką, na której stronach znajduje się anglojęzyczny indeks osad żydowskich na terenie ówczesnej Palestyny wraz z wykazem skrótów używanych w zapisie ich nazw.

Ossoliński egzemplarz opatrzony jest datą 26-29. IX. 1943 zapisaną atramentem na stronie tytułowej, a niektóre nazwy miejscowości podkreślono czerwona i niebieska kredką – są to te miejsca, w których  w tamtym okresie stacjonowały polskie oddziały wojskowe oraz instytucje cywilne.  Przypuszczać można, że mapa ta jest zatem świadectwem pobytu w Palestynie wielotysięcznej grupy Polaków, którzy ewakuowani zostali ze  Związku Sowieckiego na Bliski Wschód.  Jaka szkoda, że Darczyńca nie opatrzył przekazanej do zbiorów ZNiO mapy choćby lakoniczną informacją o jej wcześniejszych losach…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.