Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich

Zakres obowiązków kandydata na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ZNiO ds. Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich

 

 1. Organizacja i nadzór nad całością procesu przygotowania i realizacji budowy Muzeum Książąt Lubomirskich (MKL), zarządzanie procesem przygotowania oraz realizacji inwestycji pod względem organizacyjnym, merytorycznym, formalno-prawnym i finansowym.
 2. Opracowanie zakresu rzeczowego i harmonogramu terminowego budowy MKL.
 3. Koordynacja i nadzór procesu zlecenia i opracowywania dokumentacji projektowej, współpraca z projektantem oraz koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń, ekspertyz i opracowań przy przygotowaniu i w trakcie inwestycji.
 4. Kontrola i nadzór nad rozliczeniami związanymi z budową MKL. Współpraca z Działem Finansowo-Księgowym ZNiO.
 5. Przygotowanie pism, sprawozdań i raportów na potrzeby ZNiO oraz instytucji finansujących inwestycję w zakresie budowy gmachu MKL.
 6. Przygotowywanie umów, OPZ i innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych ZNiO.
 7. Obsługa procesu budowy gmachu muzeum oraz współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w szczególności z Inwestorem zastępczym w trakcie realizacji inwestycji. Nadzór nad wykonaniem umów zawartych w trakcie realizacji inwestycji.
 8. Analiza danych pozwalających na bieżącą ocenę prawidłowości działań podjętych w toku przygotowania i realizacji inwestycji, kontrolowanie jakości realizacji inwestycji oraz zgłaszanie Dyrektorowi ZNiO wszelkich nieprawidłowości w realizacji budowy MKL. Monitorowanie, zapobieganie i ewentualnie minimalizowanie skutków ryzyk zidentyfikowanych w trakcie realizacji inwestycji.
 9. Projektowanie i usprawnianie procesów działania w trakcie realizacji inwestycji, decydowanie o konieczności wprowadzenia zmian i analizowanie ich wpływu na realizację inwestycji, raportowanie Dyrektorowi ZNiO postępów w pracach realizowanej inwestycji
 10. Prowadzenie bieżącej korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz jej archiwizacja.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne,
 2. Mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 3. Biegłe posługiwanie się oprogramowaniem biurowym (rodzina MS i Google), umiejętność pracy na zasobach współdzielonych (dokumenty, pliki, formularze)wymagana znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem branżowym NORMA, systemami CAD (otwieranie przeglądanie dokumentacji).
 4. Doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 3 lata, w tym doświadczenie na podobnym stanowisku (Koordynator/Kierownik Projektu/inne) przy inwestycjach o wartości min. 20 mln zł lub dla budynków kubaturowych o powierzchni min. 5000 m2.
 5. Doświadczenie w koordynacji pracy zespołu.
 6. Doświadczenie przy rozliczaniu inwestycji finansowanych z dotacji krajowych i z funduszy unijnych.
 7. Znajomość oprogramowania wspierającego zarządzania projektami oraz metod i standardów stosowanych w tym obszarze.
 8. Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu, inicjatywa i zaangażowanie.
 9. Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność.

 

Oferujemy

 1. Umowę o pracę na pełny etat.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego.
 3. Możliwość podwyższania kwalifikacji.
 4. Stabilne warunki pracy.

 

Warunki aplikowania

List motywacyjny i CV prosimy nadsyłać w terminie do 07.02.2022 roku na adres: joanna.bloch@ossolineum.pl umieszczając w temacie wiadomości kod: Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów  do pracy odbywa się na podstawie Polityki Informacyjnej administratora tych danych – Zakład Narodowy im. Ossolińskich z siedzibą: Wrocław, ul. Szewska 37

Przesłanie drogą mailową swojej kandydatury stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z Polityką Informacyjną i  zaakceptowanie jej postanowień.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.