Pierwsze polskie czasopisma fotograficzne

Miesięcznik Fotograficzny

Pierwsze polskie stowarzyszenie fotograficzne pod nazwą Klub Miłośników Sztuki Fotograficznej powstał we Lwowie w 1891 roku, założycielem był adwokat, fotograf z zamiłowania i bibliofil Karol Stromenger. Lwów aż do czasów I wojny światowej był jedynym ośrodkiem na zie­miach polskich, w którym uprawiano fotografię artystyczną. Tu powstawały fo­togramy w tzw. technikach szlachetnych, wydawano podręczniki fotografii, kształcono mistrzów fotografii.

W kwietniu 1895 roku zaczyna wychodzić „Przegląd Fotograficzny”, pierwsze polskie czasopismo poświęcone fotografii, organ Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej we Lwowie. Miesięcznik wydawany i redagowany przez Stanisława Lachowskiego, ukazuje się do 1898. W Ossolineum znajduje się R. 1 z. 1-6 (1895) „Przeglądu Fotograficznego” na sygn. 102.183, udostępniany w formie mikrofilmu. W latach 1898-1899 ukazuje się następne czasopismo fotograficzne: „Kronika Fotograficzna”.

2 kwietnia 1903 roku przemianowano Klub Miłośników Sztuki Fotograficznej w Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne, które przez cały okres istnienia, do 1939 roku, wydawało własne czasopisma, w których znajdowały się informacje o działalności Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, aktualne wiadomości fotograficzne, ilustrowane artykuły o fotografii, estetyce w fotografii, technice i chemii fotograficznej, opisy i reklamy sprzętu fotograficznego. Dołączane były wkładki – reprodukcje fotografii, wykonane na papierze kredowym, przede wszystkim o tematyce krajobrazowej, krajoznawczej oraz liczne portrety.

Pierwszym takim pismem ukazującym się od 1903 roku były „Wiadomości Fotograficzne” z podtytułe: ilustrowany dwutygodnik o tematyce fotograficznej i tematyce związanej z fotografią. Do lipca 1905 roku był finansowany, wydawany i redagowany przez Wiktora Wołczyńskiego, a następnie, po jego śmierci, redagowany przez Józefa Świtkowskiego, muzyka, fotografa, badacza i teoretyka fotografii, autora podręczników fotograficznych. Od 1906 nr 3 redaktorem periodyku był Stanisław Piława-Lachowski. Ostatni znany numer czasopisma posiada oznaczenia: R. 4 nr 9 (1906). Niektóre bibliografie podają grudzień 1905 roku jako koniec ukazywania się czasopisma. Oryginał Wiadomości znajduje się w Lwowskiej Bibliotece im. Stefanyka, w Ossolineum dostępne są numery zdigitalizowane: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_op.php?OP-012169

Kolejne pismo ukazywało się od 20 maja 1907 do grudnia 1911 jako „Miesięcznik Fotograficzny” i ponownie w latach 1924–1931., Był to również organ Towarzystwa Fotografów Amatorów w Krakowie, wydawany przez Władysława Borzemskiego i redagowany przez Romana Brzezińskiego oraz – od 1924 – przez Józefa Świtkowskiego. W Ossolineum znajdują się pojedyncze egzemplarze na sygnaturze: 290.613, zaś oryginał czasopisma przechowywany jest w Lwowskiej Bibliotece im. Stefanyka i dostępny jest wersji cyfrowej: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_op.php?OP-012168 .

Od 1932 do 1933 ukazywała się „Kamera Polska”, czasopismo miesięczne ilustrowane, poświęcone fotografice, fotografii i gałęziom pokrewnym. Od nr 5 z maja1932 był to także organ Fotoklubu Polskiej YMCA w Krakowie. Ossolineum posiada niepełny zasób tego periodyku, ma on sygnaturę 292.256. W wersji cyfrowej posiadane numery (nr 11-12 z 1932 i nr 1 z 1933) udostępnia Biblioteka KUL-u (https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/31146)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.