Podpisanie aktu notarialnego umowy darowizny zbiorów prof. W.Bartoszewskiego

Dnia 13 grudnia 2013 r. o godz. 11.30 w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich został podpisany akt notarialny umowy darowizny zbiorów Zofii i Władysława Bartoszewskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.


Zbiory Zofii i Władysława Bartoszewskich
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

proklamacja

Zbiór druków ulotnych z kolekcji Władysława Bartoszewskiego.

W 2003 roku Władysław Bartoszewski zadecydował o przekazaniu Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich  prywatnego bogatego zbioru gromadzonych przez całe życie druków i archiwaliów, dotyczących najnowszej historii Polski, m.in. książki i czasopisma konspiracyjne, plakaty, ulotki i zdjęcia z okresu okupacji. Władysław Bartoszewski zgromadził kilkaset druków z lat 1939-1940, w większości unikatów, nie notowanych nawet przez specjalistyczne bibliografie. Są wśród nich druki z okresu oblężenia i kapitulacji Warszawy w 1939 roku: ulotki zrzucane nad Warszawą z samolotów niemieckich czy odezwa prezydenta Stefana Starzyńskiego do ludności Warszawy. Okresu późniejszego dotyczą ulotki skierowane do żołnierzy niemieckich, polskich i rosyjskich, rozporządzenia władz okupacyjnych, plakaty i afisze ilustrujące życie kulturalne w Generalnym Gubernatorstwie. Szczególnie interesujące są pokwitowania odbioru pieniędzy przez osoby pochodzenia żydowskiego, którym pomagała Rada Pomocy Żydom, czyli tzw. archiwum „Felicji” – archiwum działacza „Żegoty” Maurycego Herlinga Grudzińskiego.

Książki Władysława Bartoszewskiego

Książki Władysława Bartoszewskiego

Kolekcja obejmuje ponadto archiwum prywatne profesora, dokumenty dotyczące różnych okresów jego działalności opozycyjnej oraz  wydawniczej, m.in. korespondencję z wydawnictwami, wydruki książek z odręcznymi poprawkami autora itp.

Książki z osobistymi dedykacjami, ofiarowane mu przez najwybitniejsze postaci świata kultury, polityki i historii.  Gustaw Herling-Grudziński w 2000 roku zadedykował W. Bartoszewskiemu swoją książkę następująco: „Dla mojego uporczywego kandydata na prezydenta RP, z przyjaźnią i oddaniem”. Biblioteka profesora to przede wszystkim publikacje dotyczące historii Żydów, wspomnień ofiar holocaustu, relacji polsko-żydowskich, a także historii drugiej wojny światowej i stosunków polsko-niemieckich.

nagrody zbiór

Nagrody Władysława Bartoszewskiego

Na zbiory Gabinetu Zofii i Władysława Bartoszewskiego składają się również nagrody, medale i dyplomy związane z działalnością prof. Bartoszewskiego, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina  (2002), a także Medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Ponadto nagrody: Kustosza Pamięci Narodowej, Kisiela, Stanisława Broniewskiego „Orszy”, a także wyróżnienia przyznawane osobowościom życia publicznego takie jak Super Victor czy Człowiek Roku.

Zbiory przekazane przez małżeństwo Państwa Bartoszewskich będą eksponowane na wystawie stałej w Kamienicy pod Złotym Słońcem w Gabinetach Świadków Historii, razem z darami Jana Nowaka-Jeziorańskiego od 2016 roku.

Zdjęcia z uroczystości podpisania aktu notarialnego

07 01


04 06

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.