Podróże i odkrycia geograficzne na kartach XVIII-wiecznych starodruków – wykład

Plakat

Plakat

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na kolejne wykłady popu­la­ry­za­tor­skie w cyklu „Z osso­liń­skiej kolek­cji”. Spo­tka­nia są otwarte i bez­płatne. Odby­wają się raz w mie­siącu (paź­dzier­nik – czer­wiec), w okresie 2015/16 w czwartki, o godzi­nie 16.00.

Pierwszy wykład już 15 października 2015, w Sali pod Kopułą. Autorką wystąpienia pt. :
„Podróże i odkrycia geograficzne na kartach XVIII-wiecznych starodruków”
będzie dr Agnieszka Franczyk-Cegła, pracująca w Dziale Starych Druków ZNiO.

Cook, Banks, La Perouse to nazwiska żeglarzy, naukowców i odkrywców, które w XVIII wieku elektryzowały europejską ulicę i salony. Gdy Ludwik XVI opuszczał więzienie w styczniu 1793 roku, udając się na szafot, jego ostatnie słowa miały brzmieć: „Czy są już jakieś wiadomości od hrabiego La Perouse’a?”. Zainteresowanie podróżami i naukowymi ekspedycjami znalazło swoje odbicie w literaturze. Modne stały się książki, w których naukowcy, misjonarze, arystokraci, artyści i turyści opisywali swoje przygody i wrażenia z odwiedzanych miejsc, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Książki te, często wydawane bardzo starannie, w dużym formacie, z licznymi miedziorytami, wykonanymi na podstawie szkiców powstałych podczas podróży, uzupełnione mapami i wykresami, są dziś ozdobą wielu bibliotek. W czasie wykładu zostanie przedstawiona krótka historia najważniejszych odkryć i podróży w okresie Oświecenia, a jej ilustracją będą wybrane druki z kolekcji starodruków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.