Praca w Ossolineum – Dział Sztuki. Muzeum Książąt Lubomirskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu poszukuje pracownika do Działu Sztuki w Muzeum Książąt Lubomirskich:

Do zakresu obowiązków kandydata będzie należała realizacja następujących zadań:

 • opieka nad jedną z kolekcji zgromadzonych w Dziale Sztuki w zakresie od pozyskiwania obiektów do kolekcji, poprzez inwentaryzowanie i katalogowanie  w muzealnej bazie danych, naukowe opracowanie w publikacjach, przechowywanie, udostępnianie, udzielanie informacji i popularyzację;
 • uczestnictwo w pracach badawczych dotyczących historii kolekcji oraz innych zagadnień związanych ze zbiorami i historią Muzeum Książąt Lubomirskich i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
 • przygotowywanie publikacji, organizacja wystaw stałych i czasowych, angażowanie się w działania edukacyjne realizowane przez Dział Sztuki i inne działy Ossolineum.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe (studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) w zakresie historii sztuki;
 • zainteresowania badawcze potwierdzone doświadczeniem zawodowym, publikacjami   w zakresie  dotyczącym zbiorów gromadzonych w Dziale Sztuki;
 • samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;
 • wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność planowania własnej pracy i zdolności organizacyjne;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego ewentualnie  niemieckiego w mowie i w piśmie;
 • znajomość standardowych programów biurowych (pakiet Office).

Mile widziane

 • znajomość specyfiki pracy muzealnej, muzealnych baz danych, wykształcenie muzealnicze itp.;
 • doświadczenie pracy w muzeum;
 • doktorat

Zainteresowanych prosimy o składanie  pisemnych ofert zawierających:

 1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte ogłoszeniem;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem wykształcenia, dokładnego przebiegu pracy zawodowej, opisem zainteresowań badawczych i innych dokonań;
 3. kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.),
 4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy wysłać na adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ul. Szewska 37 z dopiskiem na kopercie Pracownik do Działu Sztuki lub e-mail:  barbara.piaskowska@ossolineum.pl ewentualnie można składać osobiście w sekretariacie  Zakładu do dnia 20 października 2017r.

O terminie rozmów  kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie telefonicznie lub  pisemnie.

Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.