Praca w Wydawnictwie Ossolineum: sekretarz redakcji oraz specjalista ds. sprzedaży książek

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, ul. Szewska 37, poszukuje kandydatów na stanowiska sekretarza redakcji oraz specjalisty ds. sprzedaży książek w Wydawnictwie Ossolineum.

Miejsce zatrudnienia: Wrocław
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat

Sekretarz redakcji

Obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku będzie dbanie o prawidłowe funkcjonowanie redakcji, w szczególności:

 • terminowe kontaktowanie się z autorami oraz innymi współpracownikami Wydawnictwa i negocjowanie warunków współpracy (także w języku angielskim),
 • przygotowywanie umów wydawniczych oraz innych pism i dokumentów wykorzystywanych w pracy Wydawnictwa (także w języku angielskim),
 • wyszukiwanie właścicieli autorskich praw majątkowych do utworów przyjętych do planu wydawniczego,
 • czuwanie nad obiegiem dokumentów i prowadzenie archiwum dokumentów zgodnie z obowiązującymi w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich przepisami,
 • wysyłanie egzemplarzy książek do autorów i innych współpracowników,
 • tworzenie, uzupełnianie i weryfikowanie baz danych Wydawnictwa,
 • zgłaszanie książek do nagród literackich,
 • współpraca  przy rozliczaniu dotacji na książki,
 • udział w targach książki, spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach związanych z działalnością Wydawnictwa,
 • rekrutacja stażystów i praktykantów oraz opieka nad przebiegiem stażu lub praktyki.
 • współpraca z innymi działami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, udział w kolegiach redakcyjnych,
 • przygotowywanie we współpracy z pozostałymi pracownikami Wydawnictwa pism i dokumentów dotyczących pracy redakcji, wynikających z obowiązujących w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich przepisów, w szczególności przygotowywanie sprawozdań.

Od kandydatów na stanowisko sekretarza redakcji oczekujemy:

 • nienagannej polszczyzny i znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym,
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz umiejętności pracy w zespole,
 • sumienności w prowadzeniu dokumentacji,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • wiarygodności i komunikatywności.


Specjalista ds. sprzedaży książek

Obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku będzie koordynowanie sprzedaży książek w Wydawnictwie Ossolineum, w szczególności:

 • stworzenie koncepcji obecności Wydawnictwa Ossolineum na rynku księgarskim,
 • troska o trwałe i dobre relacje z partnerami handlowymi Wydawnictwa (hurtownikami, księgarzami, dystrybutorami książek elektronicznych, odbiorcami indywidualnymi itp.),
 • przygotowanie i aktualizacja profesjonalnej oferty handlowej Wydawnictwa Ossolineum,
 • negocjowanie i zawieranie umów handlowych na sprzedaż książek, a także okresowe rozliczanie sprzedaży prowadzonej przez zewnętrznych partnerów,
 • analiza i planowanie sprzedaży za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucyjnych,
 • realizacja okresowych planów sprzedaży,
 • regularne i szczegółowe raportowanie wyników sprzedaży,
 • planowanie cen detalicznych książek w oparciu o zawarte przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich umowy na wydanie poszczególnych tytułów oraz w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym,
 • nadzór nad terminami wygasających licencji oraz planowanie wycofywania tytułów z dystrybucji;
 • obsługa sklepu internetowego Wydawnictwa Ossolineum i innych narzędzi internetowych wspierających sprzedaż książek,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze sprzedażą książek, w tym faktur i paragonów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a także w ścisłej współpracy z Działem Finansowo-Księgowym i Radcami Prawnymi Zakładu,
 • nadzór nad magazynem książek, sporządzanie dokumentów magazynowych i regularna inwentaryzacja, przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie wysyłki książek do partnerów i klientów,
 • sporządzanie dokumentów związanych z niehandlowym rozchodem książek, nadzór nad egzemplarzami nieprzeznaczonymi do sprzedaży oraz ich okresowa inwentaryzacja,
 • inicjowanie dodruków, udział w ustalaniu nakładów,
 • organizacja i obsługa stoisk Wydawnictwa na targach książki oraz podczas innych wydarzeń, którym może towarzyszyć sprzedaż książek,
 • rozliczanie tantiem i przygotowywanie raportów sprzedaży dla autorów lub właścicieli autorskich praw majątkowych, których wynagrodzenie uzależnione jest od sprzedaży,
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za promocję książek Wydawnictwa w zakresie planowania promocji i sprzedaży.

Ponadto:

 • udział w kolegiach redakcyjnych,
 • przygotowywanie we współpracy z pozostałymi pracownikami Wydawnictwa pism i dokumentów dotyczących pracy redakcji, wynikających z obowiązujących w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich przepisów, w szczególności przygotowywanie sprawozdań.

Od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży książek oczekujemy:

 • wzorowej polszczyzny i komunikatywności,
 • sumienności w prowadzeniu dokumentacji,
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz umiejętności pracy w zespole,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • wiarygodności.

——————————————————————-

Osobom zatrudnionym oferujemy:

 • pracę w cenionym wydawnictwie, o bogatej historii,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i stabilność zatrudnienia,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 4.000 zł do 4.400 zł brutto na obu stanowiskach, zwiękoszone o dodatki stażowy oraz szkodliwy, uzależnione od kompetencji i stażu pracy,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Listy motywacyjne wraz z CV przyjmujemy do 22 stycznia 2023 roku pod adresem: magdalena.bogacz@ossolineum.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska, to znaczy: „Sekretarz redakcji” lub „Specjalista ds. sprzedaży książek”, a w CV o zawarcie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, określonych w Polityce Informacyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dostępnej pod adresem: https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z zapisami Polityki Informacyjnej ZNiO. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.