Pracownicy Ossolineum na konferencjach naukowych

dr Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO, fot. Andrzej Niedźwiecki

Pracownicy merytoryczni Biblioteki Ossolineum w najbliższych tygodniach wezmą udział w licznych konferencjach naukowych, podczas których będzie można wysłuchać ich wystąpień dotyczących przeszłości Zakładu Narodowego, jak i ossolińskich zbiorów.

W dniach 57 października we Wrocławiu odbędzie się VIII Konferencja Naukowa Edukacja – Kultura – Społeczeństwo i I Śląskie Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii: (Nie)podległe państwo, edukacja, kultura, społeczeństwo. Referat pt. W (nie)podległej Polsce. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku wygłosi dr Małgorzata Skotnicka-Palka z Działu Dokumentów Życia Społecznego. Miło nam tym bardziej, że dr Skotnicka-Palka pełnić będzie także funkcję sekretarza naukowego konferencji (razem z dr Barbarą Techmańską).

5 października we Lwowie Joanna Błoch z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich wygłosi wykład Tabakierki z Muzeum Lubomirskich – wstęp do badań  rzemiosła w dawnych zbiorach Ossolineum podczas międzynarodowej konferencji Muzeum jako platforma dialogu organizowanej przez Lwowskie Muzeum Historyczne. 6 października we Lwowie referaty wygłoszą podczas tego wydarzenia dyrektor Ossolineum, dr Adolf Juzwenko (Historia Muzeum Książąt Lubomirskich), Anita Soroko z Działu Interpretacji „Pana Tadeusza” (Miniatury z kolekcji Lanckorońskich ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) i dr Adam Degler z Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum (Projekt realizowany we współpracy Polski i Ukrainy – publikacja kolekcji antycznych monet ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego).

W dniach 1819 października zapraszamy do Torunia, gdzie podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa organizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr Marta Pękalska (kierownik Działu Informacji Naukowej ZNiO) wygłosi referat Biblioteka Ossolineum a cenzura biblioteczna PRL.

Kilka dni później we Lwowie dr Marta Pękalska zaprezentuje referat Działalność wydawnicza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1828–1939 na tle ruchu wydawniczego Lwowa podczas organizowanej przez Bibliotekę Naukową Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki konferencji pt. Biblioteka Universitatis: pamięć – dialog– reinterpretacja (25–27 października). W ramach tego wydarzenia będzie można wysłuchać także referatów: Księgozbiór Piotra Krausnekera (1763–1842) w Bibliotece Ossolineum (dr Dorota Sidorowicz-Mulak, kierownik Działu Starych Druków), Kolekcja inkunabułów i druków XVI-wiecznych Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego (dr Agnieszka Franczyk-Cegła, Dział Starych Druków) i Prasa polska (1801–1939) w zbiorach Biblioteki Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki: charakterystyka najważniejszych grup wydawnictw periodycznych (Ryszard Nowakowski, Dział Nowych Druków Ciągłych).

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.