Program „Infrastruktura kultury 2020”

Zakład Narodowy im. Ossolińskich podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację zadania „Zwiększenie dostępności zasobów Ossolineum dla osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Infrastruktura kultury 2020. Kwota przyznanej dotacji wynosi 300 000 złotych netto.

W ramach realizacji zadania zostanie zakupione  dodatkowe wyposażenie  Czytelni Głównej i Strefy Czytelnika – przede wszystkim będą to urządzenia i instalacje pozwalające osobom z niepełnosprawnościami (ograniczenia ruchowe, osoby niedowidzące, osoby niedosłyszące) na korzystanie ze zbiorów Ossolineum.  Przewidujemy także kupno nowych mebli, rozbudowę systemu kontroli dostępu (m.in. bramki umożliwiające przemieszczanie się osób na wózkach, system przywoławczy), a także modernizację oświetlenia.


MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.