Rada Naukowa

Rada Naukowa:

Prof. Paulina Buchwald-Pelcowa (Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Warszawski)
Prof. Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)
Dr Adolf Juzwenko (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa)
Prof. Anna Migoniowa (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab., prof. Arvydas Pacevičius (Vilniaus universitetas)
Dr Urszula Paszkiewicz (Warszawa)
Dr hab., prof. Peter Sjokvist (Uppsala, BU)
Dr hab., prof. Ihor Skoczylas (Український католицький університет)
Dr hab. prof. PAN Jacek Soszyński (Polska Akademia Nauk)

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji