Zgłoszenia

Propozycje referatów wraz z abstraktem planowanego wystąpienia należy przesłać do 30 marca 2019 r. na adres: ksiazka-dawna@ossolineum.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Dział Starych Druków
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław

Do 10 kwietnia 2019 r. zostaną wysłane potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Uczestnicy niewygłaszający referatów proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 30 maja 2019 r. na ten sam adres. Formularz zgłoszenia dostępny jest TUTAJ.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji