Prezentacje Grupy

Prezentacje Proweniencyjnej Grupy Roboczej:

Agnieszka Borysowska, Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Prezentacja PDF

Agnieszka Fluda-Krokos, Skąd się wzięły stare druki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie? – studium proweniencyjne
Prezentacja PDF

Agnieszka Franczyk-Cegła, Fundacja Lanckorońskich – mecenas polskiej humanistyki Prezentacja PDF

Agnieszka Franczyk-Cegła, Istniejące bazy proweniencyjne online jako wzory dla Polskiej Narodowej Bazy Proweniencyjnej
Prezentacja PDF

Mirosława Koćwin, Znaki własnościowe na starych drukach z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu
Prezentacja PDF

Maria Kycler, Stare druki w zbiorach bibliotek publicznych
Prezentacja PDF

Dorota Sidorowicz-Mulak, Bibliografia dla Proweniencyjnej Grupy Roboczej. Propozycja współpracy
Prezentacja PDF

Dorota Sidorowicz-Mulak, Proweniencyjna Grupa Robocza i jej działalność
Prezentacja PDF

Dorota Sidorowicz-Mulak, Stan opracowania proweniencji starych druków w katalogach drukowanych bibliotek polskich
Prezentacja PDF

Stanisław Siess-Krzyszkowski, Relikty dawnych księgozbiorów sapieżyńskich w Bibliotece Sapiehów z Krasiczyna (na podstawie zapisków własnościowych i sygnatur)
Prezentacja PDF

Konrad Szymański, O pracach nad wykazem instytucji ze zbiorami starych druków w Polsce
Prezentacja PDF

Urszula Wencka, W kręgu badań proweniencyjnych: zapisane na okładce, czyli pożytki z oprawoznawstwa, cz. 1
Prezentacja PDF

Rafał Wójcik, O próbie rekonstrukcji księgozbioru poznańskiego Kolegium Jezuitów oraz współpracy Bibliotek Uniwersyteckich w Uppsali i Poznaniu
Prezentacja PDF

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji