Pierwszy dzień/1st Day

29 września (czwartek)/29th Sept. (Thursday)

 

8.00–9.00 Rejestracja uczestników konferencji/Registration of the participants

9. 00–9.15 Powitanie/ Welcome talk (dr Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO)

9.15–12.30 Bazy proweniencyjne książki dawnej/ Provenance databases of the early printed books (Moderator – prof. Jacek Soszyński)

9.15–9.45 Presentation of the Consortium of European Research Libraries (Marian Lefferts, Consortium of European Research Libraries, London)

9.45–10.15 Presentation of the CERL Provenance Database (Marieke Van Delft, Koninklije Bibliotheek, The Hague)

10.15–10.45 Presentation of the Bibale Database (Monique Hulvey, Bibliothèque municipale de Lyon)

10.45–11.15 The 15cBOOKTRADE Project and the Material Evidence in Incunabula Database (Geri Della Rocca de Candal, 15th BOOKTRADE, University of Oxford)

11.15–11.30 Przerwa kawowa/Coffee break

12.00–12.30 The Project “The catalogue of the XVIth century books from the Ossolineum historical collection” – methods of research and recording provenance (A. Franczyk-Cegła, ZNiO)

12.30–14.00 Panel dyskusyjny nt. polskiej bazy proweniencji /Discussion on Polish Provenance Database (Moderator – Marianna Czapnik)

1. Pytania do poprzedniej sesji/Questions to the previous session

2. Dyskusja nad utworzeniem polskiej bazy proweniencji/Discussion on Polish Provenance Database

 

14.00–15.00 Lunch

 

15.00–16.15 Zbiory bibliotek naukowych – struktura proweniencyjna zasobu / Reserach libraries – general provenance structure (Moderator – dr Mariusz Dworsatschek)

15.00–15.15 Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego skomplikowanych dziejów (W. Karlak, BU Wrocław)

15.15–15.30 Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (M. Czapnik, BUW)

15.30–15.45 Starodruki Biblioteki Jagiellońskiej – stan opracowania, proweniencje, oprawy, literatura. Perspektywy badawcze (J. Partyka, UJ)

15.45–16.00 Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje (D. Sidorowicz-Mulak, ZNiO)

16.00–16.15 Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 roku w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (R. Wójcik, BU Poznań)

16.15–16.30 W drodze do Sali Kolumnowej. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych (A. Falk, Biblioteka Kórnicka)

16.30–16.45 O proweniencji lubelskich starych druków ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie (M. Puszka, Biblioteka UMCS)

 

16.45–17.00 Przerwa kawowa/Coffee break

 

17.00–18.00 Zbiory bibliotek naukowych – struktura proweniencyjna kolekcji inkunabułów / Research libraries – incunabula provenance structure (Moderator – dr Jacek Partyka)

17.00–17.15 Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN BG (B. Gryzio, PAN BG)

17.15–17.30 Uwagi na marginesie pracy nad katalogiem inkunabułów BN (M. Spandowski)

17.30–17.45 Inkunabuły i ich właściciele w bibliotekach litewskich (V. Vaitkevičiūtė, Vilnius University Library)

17.45–18.00 Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań (A. Michalska, Książnica Pomorska)

 

18.00 Dyskusja/Discussion

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji