Drugi dzień / 2nd Day

30 września (piątek)/30th Sept. (Friday)

 

8.30–9.30 Zbiory bibliotek naukowych – księgozbiory historyczne. Cz. 1. / Research libraries – historical private collections. Pt 1. (Moderator – dr Mariusz Dworsatschek)

8.30–8.45 Księgozbiór Świętosława Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych (E. Knapek, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie)

8.45–9.00 Z historii bibliotek renesansowych – dar Erazma z Rotterdamu dla Jana Łaskiego (I. Kachur, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka)

9.00–9.15 16th Century Private Libraries in Zurich and the Confessionalisation of the Book Market (U. B. Leu, Zentralbibliothek Zürich)

9.15–9.30 Fragments of the 16th and 17th Century Libraries in the Prague Nostic Library and the University Library Wrocław (R. Šípek, Knihovny Národního muzea, Praga)

9.30–9.45 Dyskusja, przerwa kawowa/Discussion, coffee break

9.45–10.45 Zbiory bibliotek naukowych – księgozbiory historyczne. Cz. 2. / Research libraries – historical private collections. Pt 2. (Moderator – prof. Jacek Soszyński)

10.00–10.15 Fragmenty księgozbioru poznańskiego kolegium jezuitów w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i w Uppsali (R. Wilgosiewicz-Skutecka, BU Poznań)

10.15–10.30 Polish Collections at Uppsala University Library (P. Sjökvist, Uppsala University Library)

10.30–10.45 „Ex libris Patrum Basilianorum”: prywatne księgozbiory bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w. (I. Almes, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie)

10.45–11.00 Dyskusja/Discussion

 

11.00–11.15 Przerwa kawowa/Coffee break

 

11.15–12.15 Zbiory bibliotek naukowych – księgozbiory historyczne. Cz. 3. / Research libraries – historical private collections. Pt 3. (Moderator – dr Dorota Sidorowicz-Mulak)

11.15–11.30 Badania polskich księgozbiorów historycznych w zbiorach rosyjskich prowadzone przez BN. Dorobek i perspektywy (T. Szwaciński, BN)

11.30–11.45 Proweniencje w drukach oficyny weneckich Manucjuszów ze zbiorów Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki: problemy badań w procesie katalogowania oraz ich wyniki (M. Ilkiv-Svydnytskyi, Biblioteka Naukowa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki)

11.45–12.00 Zespoły proweniencyjne w lwowskich zbiorach Bavorovianum. Stan opracowania i perspektywy badawcze (J. Gwioździk, UŚ)

12.15–12.30 Dyskusja/Discussion

 

12.30–13.30 Prezentacja cymeliów ze zbioru Działu Starych Druków ZNiO/ Presentation of the cimelia from the Department of the Early Printed Books in the Ossolineum (Sala Pod Kopułą)

 

13.30–14.30 Lunch

 

14.30–15.45 Zbiory bibliotek naukowych – księgozbiory historyczne. Cz. 4. / Research libraries – historical private collections. Pt 3. (Moderator – prof. Marcin Cieński)

14.30–14.45 Biblioteka Andreasa Müllera Greifenhagiusa (1630-1694) (A. Borysowska, Książnica Pomorska)

15.00–15.15 Ślady księgozbiorów kolekcjonerów wrocławskich w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej (W. Pawłowicz, BŚ, Katowice)

15.15–15.30 Stare druki z kolekcji Oppersdorffów w zbiorach Biblioteki Śląskiej (M. Ściążko, BŚ, Katowice)

15.45–16.00 Dyskusja/Discussion/ Przerwa kawowa/Coffee break

 

16.00–16.00 Zbiory bibliotek naukowych i publicznych – struktura zasobu, księgozbiory historyczne / Public and research libraries – structure and historical private collections (Moderator – dr Agnieszka Franczyk-Cegła)

16.00–16.15 Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (J. Matyasik, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy)

16.15–16.30 Zapisy proweniencyjne w starych drukach z księgozbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i pomuzealnego jako dowód obecności książki wśród najniższych warstw społecznych Śląska Cieszyńskiego (A. Rusnok, J. Sztuchlik, Książnica Cieszyńska)

16.30–16.45 Posesorzy i czytelnicy książek naukowych z dziedziny fizyki (z badań proweniencyjnych księgozbioru Biblioteki WFAIS UJ) (M. Pawłowska, Biblioteka WFAIS UJ)

17.00–17.15 Dyskusja/Discussion/ Przerwa kawowa/Coffee break

 

17.15–18.15 Inne zagadnienia proweniencyjne/Other provenance problems (Moderator – dr Arkadiusz Wagner)

17­.15–17.30 Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych (B. Czarski, BN)

17.30–17.45 Ekslibrisy w poklasztornych starych drukach przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (K. Manikowski, UWr.)

17.45–18.00 Katalogi aukcyjne jako narzędzie do badań proweniencyjnych. Księgozbiór Johanna Fidalke w świetle katalogu aukcyjnego (M. Otto, PAN BG)

18.00–18.15 Co skrywają powojenne nabytki polskich bibliotek, czyli o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starodruków, na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902–1965) (E. Syska, UAM)

18.15–18.30 Perspektywy badań nad śląską neolatynistyką w kontekście katalogów starych druków i inkunabułów bibliotek polskich oraz zagranicznych (B. M. Gaj, UKSW)

 

18.15 Dyskusja/Discussion

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji