Trzeci dzień / 3rd Day

1 października (sobota)/1st Oct. (Saturday)

 

9.00–10.15 Zbiory bibliotek kościelnych – struktura proweniencyjna zasobu i księgozbiory historyczne. Cz. 1./Ecclesiastical book collections – Pt. 1 (Moderator – prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz; słowo wstępne ks. prof. Józef Pater)

9.00–9.15 Inkunabuły klasztoru oo. paulinów na Jasnej Górze. Stan opracowania oraz zespoły proweniencyjne (L. Ogierman, UŚ)

9.15–9.30 Inkunabuły i polonika z XVI w. ze zbiorów Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie (J. Łukaszewska-Haberkowa, Ignatianum)

9.30–9.45 Inkunabuły odnalezione w trakcie Inwentaryzacji Zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie (J. Łukaszewski, UAM)

9.45–10.00 Inkunabuły z biblioteki kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach karmelitów na Piasku w Krakowie (S. Sułecki, Archiwum Karmelitów w Krakowie)

10.00–10.15 Znaki własnościowe druków XV–XVIII w. z bibliotek dominikańskich (T. Stolarczyk, UŁ)

10.15–10.30 Dyskusja

 

10.30–10.45 Przerwa kawowa

 

10.45–12.00 Zbiory bibliotek kościelnych – struktura proweniencyjna zasobu i księgozbiory historyczne. Cz. 2./ Ecclesiastical book collections – Pt. 2 (Moderator – prof. Teresa Szostek)

10.45–11.00 Noty proweniencyjne na drukach z I poł. XVI w. z Biblioteki Benedyktynów w Lubiniu w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (R. Franczak, UAM)

11.00–11.15 Wpisy proweniencyjne w drukach biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego (M. Muraszko, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie)

11.15–11.30 Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1650 roku (A. Kwaśniewski, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Archiwum Diecezjalne w Kielcach)

11.30–11.45 Co zostało z biblioteki klasztornej oo. Augustianów w Książu Wielkim (1381–1864)? – próba rekonstrukcji (A. Fluda-Krokus, UP Kraków)

11.45–12.00 W poszukiwaniu klasztornego księgozbioru supraskiego. Stan badań i perspektywy badawcze (K. Zimnoch, Uniwersytet Białostocki)

12.00–12.15 Dyskusja/Discussion

 

12.15–12.30 Przerwa kawowa/Coffee break

 

12.30–12.45 Zbiory bibliotek kościelnych – struktura proweniencyjna zasobu i księgozbiory historyczne. Cz. 3./ Ecclesiastical book collections – Pt. 3 (Moderator – dr hab. Jolanta Gwioździk)

12.30–12.45 Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (W. Umiński, Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków)

12.45–13.00 Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów – zarys problematyki (M. Bebak, UJ, Biblioteka i Archiwum Konwentu Bonifratrów W Krakowie)

13.00–13.15 Struktura proweniencyjna zasobu dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie – próba charakterystyki (P. Pokora, UAM)

13.15–13.45 Wędrówki książek dominikańskich. Z badań proweniencyjnych poloników w Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie (M. Miławicki, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie)

13.45 Dyskusja, podsumowanie konferencji – dr Dorota Sidorowicz-Mulak /Discussion, summary

16.00 Zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza/ Visiting the Museum of „Pan Tadeusz”

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji