Spotkanie I

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej, które odbędzie się 7 czerwca o godz. 10.00 w Ossolineum we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37.

Uczestnicy pierwszego spotkania Proweniencyjnej Grupy Roboczej – 7 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie ze spotkania Proweniencyjnej Grupy Roboczej
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
7 czerwca 2017 roku

Dnia 7 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej ZNiO odbyło się pierwsze posiedzenie Proweniencyjnej Grupy Roboczej. W spotkaniu uczestniczyło prawie trzydziestu pracowników opracowujących rękopisy i stare druki z bibliotek Wrocławia, Warszawy, Poznania, Gdańska, Szczecina, Gniezna, Krakowa, Katowic, Opola, Torunia, a także ze Lwowa. Prowadziła je dr Dorota Sidorowicz-Mulak, która przedstawiła utworzoną na stronie Ossolineum podstronę Proweniencyjnej Grupy Roboczej, na której zostały zamieszczone relacje z konferencji „Książka dawna i jej właściciele”. Pokrótce też omówiła wstępne założenia i zadania Grupy.

Dr Agnieszka Franczyk-Cegła zaprezentowała funkcjonowanie bazy MEI oraz proces wprowadzania do niej danych. Pracownicy bibliotek polskich są zachęcani do współpracy z MEI i przekazywania informacji o zasobach inkunabułów. Istnieje również możliwość otrzymania licencji na wykorzystanie oprogramowania tej bazy na potrzeby polskie. Chęć przyjazdu i dokładniejszego omówienia zasad pracy z bazą wyraził Dr Geri Della Rocca de Candal.

Jako pierwszy krok prac Grupy wskazano wykonanie wykazu nazw właścicieli starych druków. Zaczątkiem będzie indeks właścicieli utworzony do prezentacji uczestników konferencji „Książki dawna i jej właściciele”, a uzupełnieniem indeksy proweniencyjne wykonane do opublikowanych katalogów różnych bibliotek. Docelowo powstać powinien portal proweniencyjny, który obejmowałby informacje o właścicielach starych druków (z wyłączeniem inkunabułów, bo te wykazałaby baza MEI), rękopisów i druków XIX wieku, fotografie znaków własnościowych oraz zestawienia książek w poszczególnych bibliotekach. Dałby on możliwość rejestracji zbiorów rozproszonych, identyfikację zapisów, nazw posiadaczy. W zawiązku z wysokimi kosztami prowadzenia tak obszernej bazy konieczne będzie staranie się o środki z Unii Europejskiej, być może we współpracy z Litwą, Białorusią, Ukrainą.

Żywą dyskusję toczono nad planowaną bibliografią opracowań metodologicznych i typologicznych w badaniach proweniencyjnych. W sieci już istnieją podobne zestawienia, jak na przykład na stronie manuscripta.pl. Rejestr katalogów inkunabułów i starych druków oraz opracowań dotyczących historii książki zamieścił również na swoim blogu dr hab. Piotr Trafiłowski. Należałoby więc wykorzystać już istniejące zestawienia, odpowiednio zindeksowane i zlinkowane. Problemy metodologiczne i zasady tworzenia opisu proweniencji może rozwiązać schemat opracowany przez Halinę Mieczkowską dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Najbliższe zadania dla członków Grupy to utworzenie indeksów nazwisk do prezentacji przedstawionych przez uczestników sesji, ewentualne przesłanie prezentacji uzupełniających oraz zestawienie bibliografii dotyczącej problematyki badań proweniencyjnych.

Kolejne spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej odbędzie się pod koniec roku, będzie prawdopodobnie połączone z promocją książki zawierającej wystąpienia na konferencji „Książka dawna i jej właściciele”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję niezmiernie ciekawą i bogatą wystawą przygotowaną na jubileusz dwustulecia Ossolineum, prezentującą dzieje instytucji, jej pracowników i najcenniejsze zbiory.

Katowice, 12. 06. 2017 r.

Weronika Pawłowicz
Biblioteka Śląska, Katowice
Dział Zbiorów Specjalnych

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji