Spotkanie III

III SPOTKANIE PROWENIENCYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ

12 października 2018
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Sala Konferencyjna)

 

PROGRAM:

10.00 – rejestracja uczestników

10.20 – dr Mariusz Dworsatschek (Wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum) – powitanie

10.30 – dr Agnieszka Fluda-Krokos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Skąd się wzięły stare druki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie – studium proweniencyjne

11.00 – dr hab. Rafał Wójcik (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)
O próbie rekonstrukcji księgozbioru poznańskiego Kolegium Jezuitów oraz współpracy Bibliotek Uniwersyteckich w Uppsali i Poznaniu.

11.30 – dyskusja, przerwa kawowa

12.00 – Stanisław Siess-Krzyszkowski (Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów)
Relikty dawnych księgozbiorów sapieżyńskich w Bibliotece Sapiehów z Krasiczyna (na podstawie zapisków własnościowych i sygnatur)

12.30 – Maria Kycler (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego)
Omówienie wyników kwerendy dotyczącej zasobów starych druków w bibliotekach publicznych

12.45 – dr Dorota Sidorowicz-Mulak (ZNiO)
Forum Proweniencyjnej Grupy Roboczej  i jego wykorzystanie. Stan prac na bibliografią dla Grupy

13.15 – dr Agnieszka Franczyk-Cegła (ZNiO)
Dyskusja o bazach własnościowych na podstawie doświadczenia z pracy w MEI

13.45 – dyskusja, wnioski, podsumowanie spotkania

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Agnieszka Topolska