„Przewodnik dla podrużuiących [!] w Polsce”

W ossolińskiej kolekcji książek XIX wieku znajduje się interesująca publikacja o niezwykle długim tytule, a mianowicie:

“Przewodnik dla podrużuiących w Polsce i Rzeczypospolitey Krakowskiey obeymuiący, opisanie miast znacznieyszych oraz ich okolic, iako też pałaców, ogrodów i wieyskich mieszkań znakomitszych, wykaz wszystkich traktów pocztowych, urządzenia, taxy i stacyie pocztowe, tabelle porównania monet, wag i miar polskich z pogranicznemi, zgoła to wszystko, co podrużuiącym w Polsce użytecznem stać się może : z załączeniem planu Warszawy, karty drożney pocztowey Królestwa Polskiego, i dziesięciu rycin, znacznieysze gmachy lub piękne w kraiu okolice wystawiających.”
Warszawa : [s.n.] w Drukarni N. Glücksberga,1821

Jest to kompletny przewodnik turystyczny, zawierający propozycje tras zwiedzania, jak również szereg informacji praktycznych potrzebnych dziewiętnastowiecznym turystom (np. systemy miar, wag; odległości między miastami; informacje o działalności teatrów i innych instytucji kulturalnych czy również o pracy komisariatów policji). Książka zawiera ryciny przedstawiające widoki znaczniejszych miejsc i budowli, a także dwie mapy:

  • Kartę Dróg Pocztowych Królestwa Polskiego/ An 1820.
  • Plan ogólny Warszawy / zdięty przez Officerów Inżenieryi 1819.

Autorem polskiej wersji przewodnika jest Józef Maciej Wawrzyniec Onufry Krasiński (1783-1845) – senator, literat i pamiętnikarz, oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, adiutant gen. K.Kniaziewicza i J.Zajączka w kampanii 1812 roku, w Królestwie Polskim kasztelan-senator i mistrz dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa, działacz wolnomularski. Pierwotnie przewodnik ukazał się w języku francuskim, Krasiński nie tylko dokonał tłumaczenia, ale także dostosował tę wersję to potrzeb polskiego czytelnika. Przewodnik uznawany jest za jedną z pierwszych nowoczesnych publikacji tego rodzaju. Egzemplarz ossoliński pochodzi z księgozbioru Strachockich i posiada sygnaturę 54.554.

Można go obejrzeć w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.