Realizacja zadania „uzupełnienie sprzętu pracowni konserwatorskiej ZNiO”

mkidnPracownia Konserwatorska ZNiO realizuje zadanie „Uzupełnienie sprzętu pracowni konserwatorskiej” w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dnia 22.04.2013 r. podpisana została umowa nr 02577/13/FPK/NIMOZ między Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów a Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, na podstawie której nasza Pracownia zostanie wyposażona w bardzo potrzebny, nowoczesny sprzęt: nóż do cięcia passe-partout, kuwetę do uzupełniania masą papierową oraz złociarkę ręczną z termostatem.

Zadanie jest realizowane w drodze postępowań ofertowych, w wyniku których wybrano oferty następujących firm:

NÓŻ DO CIĘCIA
PASSE-PARTOUT:
CHRIS Krzysztof Sawicki
Kraków, ul. Szwedzka 23/77
KUWETA DO UZUPEŁNIENIA
MASĄ PAPIEROWĄ:
RESTAURO-TECHNIKA Sławomir Przedpełski
Toruń, ul. Św. Józefa 65
ZŁOCIARKA
Z TERMOSTATEM:
AVARGRAF Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Taneczna 7A

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 37 864,17 zł, w tym kwotę 23 250,00 zł stanowi dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizację zadania przewidziano w następujących etapach i terminach:

1. Przygotowanie i rozesłanie zapytań ofertowych wraz z materiałami określającymi przedmiot zlecenia: 1–18 lutego 2013 r.
2. Ogłoszenie wyników postępowania i podpisanie umów na dostarczenie urządzeń i sprzętu: 20 lutego – 29 marca 2013 r.
3. Dostawa, montaż i uruchomienie dostarczanego sukcesywnie  sprzętu i urządzeń: 15 kwietnia  – 15 sierpnia 2013 r.

Pierwsze dostarczone urządzenie, to jest nóż do cięcia passe-partout, zostało już zainstalowane w sekcji wykonywania opraw, z siedzibą w dawnej Pracowni Konserwatorskiej przy pl. Nankiera 16c.

Widoczne na poniższym zdjęciu urządzenie zaopatrzone jest w nóż o długości 150 cm z systemem linii pomiarowych, z precyzją cięcia do 0,2 mm i obrotową głowicą, co pozwala na dokładne wycinanie opraw w formatach muzealnych dla grafik i rysunków.

maszyna
Zdj. 1 Widok montowanego noża do cięcia passe – parout

4. Przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów i pokazu zastosowania zakupionego sprzętu oraz wystawa zabytkowych maszyn do złocenia. W ramach warsztatów zostanie wygłoszony referat na temat wpływu rewolucji technologicznej i uprzemysło-wienia prac introligatorskich na kształt i zdobnictwo książki w końcu XIX i począt-kach XX wieku. Termin: 19 września – 15 listopada 2013 r.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.