Rok Jubileuszowy – 131. rocznica urodzin Eugeniusza Szlapaka

Eugeniusz Szlapak (1886-1958)

 

6 września 1886 r. w Brunarach w pow. grybowskim urodził się Eugeniusz Szlapak, polonista, germanista, pedagog, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Większość swojego zawodowego życia poświęcił pracy w szkolnictwie. Studiował filologię polska i germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim i na uczelniach niemieckich. Od 1910 r. pracował jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum VI i VIII we Lwowie. Wraz z wybuchem I wojny światowej został zmobilizowany do armii austriackiej. We wrześniu 1914 dostał się do niewoli rosyjskiej i do 1921 przebywał jako jeniec na Syberii. Po powrocie do kraju został dyrektorem Prywatnego Gimnazjum w Grybowie, a następnie Państwowego Gimnazjum w Myślenicach, gdzie przebywał do 1933. W 1933 przeniósł się do Jarocina, obejmując funkcję dyrektora Państwowego Gimnazjum, którą pełnił do wybuchu II wojny światowej. Pracę pedagogiczną łączył z pracą społeczną na rzecz biednych i bezrobotnych. Uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych, był współinicjatorem m.in. Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej w Myślenicach i Towarzystwa Bratniej Pomocy w Jarocinie. We wrześniu 1939 usiłował, wbrew zakazowi okupujących Jarocin Niemców, doprowadzić do kontynuowania zajęć w Gimnazjum jarocińskim. Został za to aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie przejściowym w Cerekwicy, a następnie wysiedlony na teren Generalnej Guberni do Myślenic, gdzie mieszkał przez całą wojnę, zarabiając na życie pracą fizyczną. Tam też zaangażowany był w tajne nauczanie, powołany na członka Tajnej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy maturalne.

Po wyzwoleniu na krótko wrócił do Jarocina, ale stan zdrowia nie pozwalał mu na prowadzenie dalszej pracy pedagogicznej. W 1947 rozpoczął swoją przygodę z Ossolineum. Jego talenty organizatorskie i bogate doświadczenie szybko zostały dostrzeżone i już w maju 1949 została mu powierzona funkcja naczelnego dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, odpowiedzialnego zarówno za Bibliotekę, jak i za tworzące się od nowa Wydawnictwo. W 1953, po wcieleniu Zakładu w struktury Polskiej Akademii Nauk, Eugeniusz Szlapak został dyrektorem Biblioteki. W trudnej powojennej rzeczywistości udało mu się przeprowadzić remont zrujnowanego budynku, wyposażyć magazyny, zapewnić najlepsze możliwe warunki cennym ossolińskim zbiorom i umocnić pozycję Wydawnictwa na polskim rynku wydawniczym. Za jego dyrektury doszło do otwarcia m.in.Gabinetu Numizmatyczno Sfragistycznego i Gabinetu Kartograficznego.

Zmarł nagle na serce podczas pobytu w Zakopanem 5 kwietnia 1958.

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.