Rok Jubileuszowy – 224. rocznica urodzin Aleksandra Fredry

Aleksander hr. Fredro

Dnia 20 czerwca 1793 urodził się Aleksander Fredro, najwybitniejszy polski komediopisarz, autor 39 sztuk, głównie komedii i fars, także opery, tragedii, pamiętnika, zbioru ponad 1000 maksym, sentencji, ok. 330 wierszy i bajek, w tym popularnej Paweł i Gaweł. Uczestnik wojen napoleońskich w latach 1809-1815. Jako deputat w Wydziale Stanowym we Lwowie od 1835, w ramach „protektoratu” roztoczył „troskliwą i mądrą opiekę” nad Zakładem Narodowym im. Ossolińskich.
W Ossolineum znajduje się cenny fragment archiwum rodziny Fredrów, podarowany instytucji przez potomków Fredry, wnuczkę Marię Szembekową w latach 1928-1929 i jej córkę Jadwigę Szeptycką w roku 1937. Liczący ponad 20 tomów zbiór rękopisów literackich obejmuje 23 dzieła sceniczne, w tym Zemstę, Śluby Panieńskie i Pana Jowialskiego, 3 zbiory wierszy z lat 1814-1874, autograf pamiętnika Trzy po trzy i memoriału politycznego Uwagi nad stanem socjalnym Galicji oraz 27 listów komediopisarza.
Cytaty za: A. Fischer, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1927

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.