Rok Jubileuszowy – 225. rocznica urodzin Gwalberta Pawlikowskiego

Gwalbert Pawlikowski, litografia wg A.Rejchana 1843

12 lipca 1792 urodził się Gwalbert Pawlikowski, członek Stanów Galicyjskich i warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zbieracz zabytków krajowych.

Zgromadzona przez niego w Medyce k. Przemyśla cenna biblioteka ze starymi drukami, rękopisami, kartografią, jak również z zespołem rysunków i grafik oraz numizmatami, przekazana została do Ossolineum przez jego wnuka w 1921.

Po śmierci Fundatora Zakładu, dokonał w 1826 wraz z uczonym słowiańskim Bartłomiejem Kopitarem, żmudnej pracy spisania księgozbioru Ossolińskiego w Wiedniu. Zorganizował transport do Lwowa jego zbiorów, składający się z 42 skrzyń z książkami, 3 z rękopisami i mapami, 3 z obrazami, 1 z odciskami medalów, kruszcami, „skorupami morskimi” i tabliczkami do rycin.

W trudnych latach 1834-1839, gdy z powodów politycznych Ossolineum nie mogło przejawiać żadnej działalności,  pełnił funkcję zastępcy kuratora literackiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.