Rok Jubileuszowy – Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Dnia 19 II 1922 r. urodził się Władysław Bartoszewski, więzień Auschwitz i stalinizmu, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie jako pisarz, publicysta, działacz społeczny i polityk przez kilkadziesiąt lat walczył o pamięć o Polskim Państwie Podziemnym. Po 1989 r. był dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej.

Dnia 21 IV 1998 został powołany przez Radę Kuratorów ZNiO I kadencji do jej składu. Członkiem Rady pozostał przez jej kolejne kadencje. Ostatni raz w posiedzeniu Rady Kuratorów uczestniczył we wtorek, 21 kwietnia 2015 roku, trzy dni przed śmiercią.

Pod koniec życia przekazał Ossolineum gromadzone przez całe życie archiwalia dotyczące najnowszej historii Polski, w tym publikowane w okresie II wojny światowej konspiracyjne książki i czasopisma, plakaty i ulotki. Bezcenne jest archiwum „Felicji”, które przetrwało, bo nie został wykonany rozkaz jego zniszczenia. Przekazany Ossolineum dar obejmuje także zbiór podziemnych druków i wydawnictw z okresu stanu wojennego oraz archiwum prywatne Władysława Bartoszewskiego, nagrody i ordery, w tym najważniejsze: Order Orła Białego i Wielki Krzyż Zasługi Niemiec z Gwiazdą i Wstęgą, Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zbiory jednego z największych darczyńców Zakładu stały się podstawą utworzenia w Ossolineum Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Edukacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.