Scena ukrzyżowania w starych drukach

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie

(Izajasz 53, 3-4)

Przedstawienie Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, oparte na źródłach biblijnych i apokryficznych, to najbardziej dramatyczny i najczęściej występujący temat w sztuce chrześcijańskiej, znany już od 1. połowy V w. Ukrzyżowany Jezus ukazany jest przeważnie w otoczeniu postaci biblijnych zgromadzonych pod krzyżem – przede wszystkim Marii i Jana Ewangelisty, często też Marii Magdaleny, Marii Kleofasowej, św. Longina czy żołnierzy rzymskich, którzy dzielą między siebie szaty Chrystusa. W ikonografii wydarzenia pojawiają się również przedstawienia dwóch łotrów, ukrzyżowanych obok Jezusa, wspomnianych w Ewangelii.

Zapraszamy do obejrzenia ilustracji ze starych druków ZNiO, przedstawiających scenę ukrzyżowania w różnych technikach i stylach, ujęciach oraz interpretacjach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.