Seminarium Proweniencyjnej Grupy Roboczej

W dnia 30-31 stycznia odbyło się seminarium Proweniencyjnej Grupy Roboczej zorganizowane przez Dział Starych Druków. W pierwszym dniu spotkania, dr Geri Della Rocca de Candal, specjalista z 15cBOOTRADE project i University of Oxford, przeprowadził warsztaty opracowania inkunabułów w bazie Material Evidence of Incunabula. Towarzyszyła mu przy tym dr Agnieszka Franczyk-Cegła.

W drugim dniu spotkania wysłuchano referatów Urszuli Wenckiej, konserwatora papieru i skóry ZNiO, pt. „W kręgu badań proweniencyjnych: zapisane na okładce, czyli pożytki z oprawoznawstwa” oraz Mirosławy Koćwin, kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych WBP w Opolu, pt. „Znaki własnościowe na starych drukach z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu”. Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i stanowiły podstawę do burzliwej dyskusji.

Dr Dorota Sidorowicz-Mulak zaproponowała kierunki współpracy zespołu roboczego. Punktem wyjścia była dyskusja nad bibliografią dla grupy, która miałaby zostać uporządkowana rzeczowo (metodologia, typologia, katalogi bibliotek z indeksami proweniencji).

Zwieńczeniem seminarium była promocja wydawnictwa Książka dawna i jej właściciele z udziałem Piotra Pinińskiego, prezesa Fundacji Lanckorońskich, która dofinansowała tę publikację. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektor ZNiO dr Adolf Juzwenko, wicedyrektor dr Mariusz Dworsatschek, recenzent książki prof. Jacek Soszyński, redaktorki książki, autorzy oraz uczestnicy konferencji „Książka dawna i jej właściciele” z 2016 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.