Sesja naukowa: Konserwacja i badania dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami

Pieczęć uwierzytelniająca

Pieczęć uwierzytelniająca

Zakład Narodowy im. Ossolińskich serdecznie zaprasza do udziału w sesji naukowej, która odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu

Sesja organizowana jest w ramach realizowanego zadania Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sesja koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z dokumentami uwierzytelnionymi pieczęciami wykonanymi na podłożu papierowym i pergaminie. Na  spotkaniu zaprezentowane zostaną prace badawcze i konserwatorskie przeprowadzone w ramach realizacji projektu, a także przedstawione będą doświadczenia kolegów w tej dziedzinie konserwacji.

Do uczestnictwa zapraszamy zarówno naukowców, jak i konserwatorów.

Na sesji przedstawionych zostanie sześć referatów. Towarzyszyć jej będzie wystawa dokumentów poddanych konserwacji w ramach zadania objętego dofinansowaniem. Na planszach zobrazowany zostanie przebieg prac konserwatorskich.

Osoby zainteresowanie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w sesji na adres: sesja@znio.pl w terminie do 7 grudnia 2015

Wszelkie pytania prosimy kierować e-mailem na adres: sesja@znio.pl
lub telefonicznie pod nr: 71 33 564 71.

Program sesji:

10.00–10.40
Rejestracja uczestników

10.40
Otwarcie sesji

11.00
„Prace konserwatorskie przy 200 bezcennych dokumentach na 200-lecie Ossolineum” – Monika Karwowska-Gorek, Gorek Restauro, Warszawa

11.30
„Badania konserwatorskie dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych pieczęciami woskowymi wystawionymi przez Bolesława Wstydliwego i Jadwigę Królową Polski” – Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec, Mirosław Wachowiak, Mirosława Wojtczak, Ivona Jablonskaja, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK Toruń; Małgorzata Grupa Instytut Archeologii UMK, Toruń

12.00
„Wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji dokumentów pieczętnych w ramach projektu Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum” – Hanna Machaj, Konserwacja Papieru i Dzieł Sztuki, Warszawa

12.30–13.30
Przerwa, zaproszenie do zwiedzenia wystawy oraz na poczęstunek

13.30
„Konserwacja pasmanterii i opraw tekstylnych przy dokumentach pergaminowych” – Aleksandra Skrocka-Kowalewska, Warszawa

14.00
„Tajemnica zasłoniętej pieczęci – dawne i współczesne metody zabezpieczania pieczęci woskowych” – Anna Czajka, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa

14.30
„Problematyka konserwatorska średniowiecznych dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych pieczęciami woskowymi ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie” – Ivona Jablonskaja, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń

15.00
Zakończenie sesji

Organizatorzy:
Małgorzata Grocholska
Katarzyna Kroczak
Urszula Wencka
Pracownia Konserwatorska
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.