„Śladami Michała Boyma, Tomasza Dunina-Szpota i Edwarda Kajdańskiego” – konferencja

Konferencja

W dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w ossolińskim Refektarzu będzie odbywała się konferencja: „Śladami Michała Boyma, Tomasza Dunina-Szpota i Edwarda Kajdańskiego. Polskie opisanie Chin”, połączona z warsztatami sino-latynistycznymi. W wydarzeniu tym będą brali udział również pracownicy Ossolineum, którzy przybliżą zebranym obraz dawnych Chin z perspektywy zbiorów Biblioteki ZNiO.

Polskie opisanie Chin sensu stricto rozpoczęło się od jezuitów, i tu w pierwszej kolejności wymienić należy Michała Boyma, ambasadora dynastii Ming w Europie, autora wielu dzieł o Chinach, należącego do pierwszej generacji europejskich sinologów. Badaniom nad jego twórczością i popularyzacją jego postaci w świadomości historycznej Polaków zajmował się niedawno zmarły harbińczyk Edward Kajdański, który jak nikt inny odkrywał polskie karty w dziejach Chin. Wśród duchowych patronów naszej konferencji wspominamy jeszcze jednego jezuitę Tomasza Dunina-Szpota, autora wielu, pozostających w rękopisach prac na temat Chin z czasów dynastii Qing, obejmujących ponad 2500 kart. Jednym z jego dzieł jest Historia imperii Sinarum, której edycję krytyczną przygotowuje obecnie do druku zespół pod kierownictwem prof. Janusza Smołuchy. Stąd konferencji towarzyszyć będą warsztaty sino-latynistyczne, podczas których w murach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich studenci i wszyscy zainteresowani będą mogli się zapoznać ze specyfiką europejskich rękopisów, starych druków, map i atlasów z XVI-XVIII wieku, opisujących Chiny.

Program konferencji

Organizatorami konferencji są: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich
i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Centrum Studiów Azjatyckich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.